เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารระบบจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมได้หลากหลายได้สำเร็จเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ด้วยการรวบรวมทีมงาน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร มาแก้ไขปัญหา และให้บริการให้กับกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2551 ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และร่วมทุนวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีห้องปฏิบัติการอันทันสมัยภายในเขตอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และในปัจจุบัน บริษัทยังได้มีโครงการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับคณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com